OSVČ Gabriela Helda - Protokol o reklamaci

Reklamující:

Jméno:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

 

Dodavatel: Gabriela Helda, IČ: 06141412, Osek 3, 334 01 Řenče

Číslo faktury:

Datum prodeje:

Číslo objednávky:

Název reklamovaného zboží:

Popis závady/nesrovnalosti:

 

Upozornění: Zboží k reklamaci předávejte vždy kompletní včetně příslušenství, předejdete tak prodloužení doby reklamace. Spolu s protokolem, prosím zašlete i kopii faktury.

 

Preferovaný způsob vyřízení reklamace:

Sleva/výměna/oprava:

Číslo bankovního účtu pro možnost vyplacení slevy:

 

 

 

.................................................................

Datum a podpis reklamujícího.


H

Žádné zboží

Bylo zjištěno Doprava
0 Kč Celkem

K pokladně