OSVČ Gabriela Helda - Protokol o odstoupení od smlouvy

 

Odstupující:

Jméno:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

 

Dodavatel: Gabriela Helda, IČ: 06141412, Osek 3, 334 01 Řenče

Číslo faktury:

Datum prodeje:

Číslo objednávky:

Specifikace vráceného zboží:

kód zbožípopis zboží                       množství

Upozornění: Zboží k vrácení předávejte vždy kompletní včetně příslušenství, předejdete tak prodloužení doby vrácení platby. Spolu s vyplněným protokolem prosím zašlete i kopii faktury.

 

Číslo bankovního účtu pro možnost vrácení platby:

 

 

 

.................................................................

Datum a podpis odstupujícího


H

Žádné zboží

Bylo zjištěno Doprava
0 Kč Celkem

K pokladně